Nissöga - Lars Örnskov

art:Nissöga (Cobitis taenia)
vikt:
längd:
fångstplats:Ivö
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2017-09-02
uppdaterad:2017-09-02 21:02:34