Faren - Adam Alexanderssson

art:Faren (Abramis ballerus)
vikt:85
längd:22
fångstplats:Helgeån
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2011-05-08
uppdaterad:2014-05-23 19:41:41