Femtömmad skärlånga - Adam Alexanderssson

art:Femtömmad skärlånga (Ciliata mustela)
vikt:138
längd:26
fångstplats:Tjuvahålan, Halmstad
metod:Bottenmete
bete:Sandmask
fångstdatum:2011-04-21
uppdaterad:2014-05-23 19:45:41