Fjärsing - Adam Alexanderssson

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:255
längd:34
fångstplats:Piren, Halmstad
metod:Bottenmete
bete:Sill
fångstdatum:2011-06-11
uppdaterad:2014-05-23 19:47:22