Gärs - Adam Alexanderssson

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:100
längd:18
fångstplats:Helgeån
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad:2014-05-23 19:50:31