Mindre kungsfisk - Manfred Isberg

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:475
längd:31
fångstplats:Yttre Bergen
metod:Pillefiske
bete:Räka
fångstdatum:2017-05-26
uppdaterad:2017-09-04 13:18:50