Elritsa - Manfred Isberg

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Emån
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:
uppdaterad:2017-09-04 13:28:55