Gråsej - Adam Alexanderssson

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:
längd:
fångstplats:Tjuvahålan, Halmstad
metod:Microhäckla
bete:
fångstdatum:2012-05-01
uppdaterad:2014-05-23 20:03:37