Brunsnultra - Rasmus Bäcklund

art:Brunsnultra (Acantholabrus palloni)
vikt:
längd:
fångstplats:Väderöarna
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2017-09-09
uppdaterad:2017-09-10 18:50:30