Benlöja - Kelvin Hylen

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Göteborg
metod:Mete
bete:Maggot
fångstdatum:2017-09-13
uppdaterad:2017-09-17 06:22:08