Taggmakrill - Anders Lilja

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:340
längd:35
fångstplats:Måseskär
metod:Havsfiske
bete:Makrill
fångstdatum:2017-09-16
uppdaterad:2017-09-17 19:04:28