Guldfisk - Rickard Hermansson

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:
längd:
fångstplats:Golfbanedamm Tylösand
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2017-09-30
uppdaterad:2017-10-01 13:53:11