foto: Patrik Andersson

Spetsstjärtad smörbult - Patrik Andersson

art:Spetsstjärtad smörbult (Lesueurigobius friesii)
vikt:6
längd:9
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2017-10-08
uppdaterad:2017-10-10 18:40:49