Tunga - Viktor Erickson

art:Tunga (Solea solea)
vikt:925
längd:42
fångstplats:Kungsbackafjorden
metod:Kikmete
bete:Mask
fångstdatum:2013-09-20
uppdaterad: