Id - Viktor Erickson

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:
längd:
fångstplats:Kungsbackaån
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: