Harr - Viktor Erickson

art:Harr (Thymallus thymallus)
vikt:
längd:
fångstplats:Ogströmmen
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: