Gös - Viktor Erickson

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:
längd:
fångstplats:Ellenösjön
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: