Braxen - Viktor Erickson

art:Braxen (Abramis brama)
vikt:
längd:
fångstplats:Tulebosjön
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: