Benlöja - Viktor Erickson

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Fattighusån
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: