Lerstubb - Adam Alexanderssson

art:Lerstubb (Pomatoschistus microps)
vikt:4
längd:3
fångstplats:Valjeviken
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2005-05-15
uppdaterad:2014-05-23 20:25:16