Makrill - Adam Alexanderssson

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:955
längd:47
fångstplats:Tjörn, turbåt
metod:Makrillhäckla
bete:-
fångstdatum:2008-06-02
uppdaterad:2014-05-23 20:28:43