Femtömmad skärlånga - Rickard Hermansson

art:Femtömmad skärlånga (Ciliata mustela)
vikt:
längd:19
fångstplats:Tjuvahålan
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2018-01-06
uppdaterad:2018-01-07 07:17:34