foto: Fredrik Gustafsson

Bäckröding - Anders Lilja

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:2190
längd:51
fångstplats:Skogssjön
metod:Ismete
bete:Löja
fångstdatum:2018-01-13
uppdaterad:2018-01-13 18:05:28