foto: Birk Andersson

Havsabborre - Rickard Hermansson

art:Havsabborre (Dicentrarchus labrax)
vikt:920
längd:46
fångstplats:Bua
metod:Spinnfiske
bete:Vicke Slim
fångstdatum:2018-04-07
uppdaterad:2018-04-18 05:22:12