Sjurygg - Ludwig Essén

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:700
längd:30
fångstplats:Lysekil
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2017-04-22
uppdaterad:2018-05-06 07:24:27