Faren - Ulf Noreman

art:Faren (Abramis ballerus)
vikt:568
längd:40
fångstplats:Helge å
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2018-05-06
uppdaterad:2018-05-09 06:52:05