foto: Arvid Enemar

Id - HG Karlsson

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:2500
längd:57
fångstplats:Vramsån, Skåne
metod:Flytmete
bete:Bröd
fångstdatum:2018-05-19
uppdaterad:2018-05-22 12:35:45