Knot - Kjell Svensson

art:Knot (Eutrigla gurnardus)
vikt:630
längd:39
fångstplats:Strande ö
metod:Havsmete
bete:Sill
fångstdatum:2018-05-31
uppdaterad:2018-06-01 05:41:56