foto: Lars Örnskov

Knaggrocka - Anders Lilja

art:Knaggrocka (Raja clavata)
vikt:
längd:
fångstplats:Skagerack Norra Bohuslän
metod:Bottenmete
bete:Sej
fångstdatum:2018-06-09
uppdaterad:2018-06-10 18:49:06