Karp - Christian Nilsson

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:
längd:
fångstplats:Svarttjärn
metod:Frilina
bete:Majs
fångstdatum:2018-06-24
uppdaterad:2018-06-24 19:30:08