Björkna - Robin Kanthe

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:
längd:
fångstplats:Helgeå
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2017-07-06
uppdaterad:2018-07-06 05:06:33