Stensimpa - Christian Nilsson

art:Stensimpa (Cottus gobio)
vikt:
längd:
fångstplats:Byälven
metod:Frilina
bete:Husmask
fångstdatum:2018-07-08
uppdaterad:2018-07-08 05:41:40