foto: Patrik Andersson

Solabborre - Patrik Andersson

art:Solabborre (Lepomis gibbosus)
vikt:
längd:
fångstplats:Damm Kungsbacka
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2018-07-14
uppdaterad:2018-07-14 11:04:19