Solabborre - Anders Henriksson

art:Solabborre (Lepomis gibbosus)
vikt:32
längd:14
fångstplats:Damm Kungsbacka
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2018-07-14
uppdaterad:2018-07-14 14:23:13