Solabborre - Lars Örnskov

art:Solabborre (Lepomis gibbosus)
vikt:
längd:
fångstplats:Anneberg
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2018-07-14
uppdaterad:2018-07-14 17:54:37