Öring - Gustav Nyström

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:
längd:
fångstplats:Flugfiske
metod:Hästholmen
bete:Dräparmask
fångstdatum:
uppdaterad: