Tångspigg - Gustav Nyström

art:Tångspigg (Spinachia spinachia)
vikt:
längd:
fångstplats:Bråtaviken
metod:Mete
bete:Pungräka
fångstdatum:
uppdaterad: