Tånglake - Gustav Nyström

art:Tånglake (Zoarces viviparus)
vikt:
längd:
fångstplats:Skytteviken
metod:Mete
bete:Kubbong
fångstdatum:
uppdaterad: