Tobiskung - Gustav Nyström

art:Tobiskung (Hyperoplus lanceolatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Hästholmen
metod:Spinnfiske
bete:Skeddrag
fångstdatum:
uppdaterad: