Torsk - Gustav Nyström

art:Torsk (Gadus morhua)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Bottenmete
bete:Sill
fångstdatum:
uppdaterad: