Svart smörbult - Gustav Nyström

art:Svart smörbult (Gobius niger)
vikt:
längd:
fångstplats:Bråtaviken
metod:Mete
bete:Kubbong
fångstdatum:
uppdaterad: