Sutare - Gustav Nyström

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:
längd:
fångstplats:Svarttjärn
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: