Större kantnål - Gustav Nyström

art:Större kantnål (Syngnathus acus)
vikt:
längd:
fångstplats:Bråtaviken
metod:Mete
bete:Pungräka
fångstdatum:
uppdaterad: