Större havsnål - Gustav Nyström

art:Större havsnål (Entelurus aequoreus)
vikt:
längd:
fångstplats:Bråtaviken
metod:Frilina
bete:Pungräka
fångstdatum:
uppdaterad: