Storspigg - Gustav Nyström

art:Storspigg (Gasterosteus aculeatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Bråtaviken
metod:Mete
bete:Kubbong
fångstdatum:
uppdaterad: