Stensnultra - Gustav Nyström

art:Stensnultra (Ctenolabrus rupestris)
vikt:
längd:
fångstplats:Bråtaviken
metod:Mete
bete:Kubbong
fångstdatum:
uppdaterad: