Sill - Gustav Nyström

art:Sill (Clupea harengus)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund
metod:"ryckfiske"
bete:Häckla
fångstdatum:
uppdaterad: