Sarv - Gustav Nyström

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:
längd:
fångstplats:Humsjön
metod:Bottenmete
bete:Räka & Mask
fångstdatum:
uppdaterad: