Sandskädda - Gustav Nyström

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:
längd:
fångstplats:Gårda Brygga
metod:Bottenmete
bete:Sandmask
fångstdatum:
uppdaterad: