Rödspätta - Gustav Nyström

art:Rödspätta (Pleuronectes platessa)
vikt:
längd:
fångstplats:Brofjorden
metod:Bottenmete
bete:Sill/ Stagg
fångstdatum:
uppdaterad: